“Usamos cookies propias e de terceiros para fines estatísticos, análise de uso e medición da nosa páxina web. En ningún caso se utilizarán as cookies para recoller información de carácter persoal.”

Se continúa navegando consideramos que acepta o seu uso

Acepto

Compartir

Proposta de ampliación do prazo para a finalización das emisións de TDT con calidade SD.

26/07/2022 – O Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, a través da Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais, ven de iniciar a tramitación da modificación do Real Decreto 391/2019, de 21 de xuño, polo que se aproba o Plan Técnico Nacional da Televisión Dixital Terrestre e se regulan determinados aspectos para a liberación do segundo dividendo dixital,  mediante a publicación para audiencia e información pública do proxecto de Orde para realizar dita modificación.

O Real Decreto 391/2019, dispuxo unha limitación temporal á emisión das canles de televisión en definición estandar. Segundo este, a data límite para a emisión con esta resolución é o 1 de xaneiro de 2023. A partir desa data, a emisión do sinal da TDT debería ser en alta definición (HD).

O obxectivo da Orde para a modificación deste Real Decreto é pospoñer a data de fin do cese obrigatorio para as emisión da televisión dixital terrestre en definición estandar ata o 14 de febreiro de 2024.

O Ministerio pon a disposición un espazo para a participación pública a través do cal se poderán  presentar aportacións, no marco deste trámite,  ata o 4 de agosto de 2022.

Para mais información pode consultar o seguinte enlace:

portal.mineco.gob.es

RTVE lanza un comunicado no que se posiciona sobre a continuidade da televisión gratuíta e de libre acceso.

16/06/2022: Radiotelevisión Española é membro do grupo “Television abierta”,  conformado polos principais axentes da Televisión Dixital Terrestre (TDT) en España, cuxa principal motivación é contribuír ao impulso da televisión de acceso universal, libre e gratuíto. Neste sentido, RTVE publicou un comunicado na súa páxina web a través do que se une á petición do grupo pola continuidade do acceso libre e gratuíto da TDT.

Na actualidade a TDT utiliza a banda de frecuencias que vai de  470 a 694 MHZ, sub700MHz, e o uso desta banda está blindada para o servizo de televisión terrestre ata o 2030. Así, durante os próximos 8 anos, a actual TDT ten garantida a súa emisión.

Non obstante, no 2023 producirase a seguinte Conferencia Mundial de Radiocomunicacións (CMR-23). Nestas conferencias, reúnense os gobernos, os organismos reguladores e a industria para actualizar o regulamento de Radiocomunicacións da Unión Internacional de Telecomunicacións. Na CMR-23 está previsto que se traten temas que poden afectar directamente á TDT, como a liberación de mais frecuencias da banda que está a utilizar para outros usos, ou mesmo a desaparición  total da TDT, co que, tal e como defende RTVE, débese preservar dita banda para que  a TDT garanta un acceso universal, libre e gratuíto dos cidadáns españois á televisión, sen alterar a competencia existente no sector audiovisual  e a propia produción española de contidos.

Fonte: www.rtve.es/rtve

Comeza a conta atrás para a finalización das emisións de TDT con calidade SD

02/06/2022 – O Real Decreto 391/2019, polo que se aproba o Plan Técnico Nacional da Televisión Dixital Terrestre (TDT), dispuxo unha limitación temporal á emisión das canles de televisión en definición estandar. Segundo este, a data límite para a emisión con esta resolución é o 1 de xaneiro de 2023. A partir desa data, a emisión do sinal da TDT deberá ser en alta definición (HD).

Esta semana a cadea de televisión DMAX comezou as súas emisións de TDT en alta definición. Únese deste xeito as cadeas xeneralistas que xa emiten nesta resolución desde fai tempo, pero a diferenza destas, DMAX non emite simultaneamente coa definición estandar, polo que, para seguir vendo esta canle, deberá comprobar que o seu receptor de televisión está preparado para a recepción da TDT en alta definición, en concreto deberá contar coa cualificación HD. Se o seu televisor ten menos de dez anos, e dicir é posterior ao 2011, xa debería contar con ditas especificacións e poderá seguir vendo a TDT en HD. Se o seu televisor é mais antigo, deberá verificar se nas especificacións conta cun codificador de vídeo H.264/MPEG-4 AVC, especificacións establecidas segundo o Real Decreto 691/2010, do 20 de maio, polo que se regulamenta a Televisión Dixital Terrestre de Alta Definición.

No caso de non dispor dun televisor HD, non sempre será preciso cambiar de televisión, xa que existen dispositivos no mercado para facer compatibles os televisores mais antigos coas emisións da TDT en formato HD, aínda que perdendo as vantaxes da resolución de alta definición.

Nos vindeiros seis meses, o resto de cadeas que aínda non emitan a súa programación en HD deberán ir realizando o cambio, xa que ao inicio do próximo ano están obrigadas a emitir en alta definición.

Para mais información pode consultar as páxinas web da TDT Galicia ou televisiondigital.es:


www.tdtgalicia.es

O Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital publica a Orde que rexerá as actuacións para evitar interferencias do sinal de telefonía no servizo de televisión.

16/02/2022 – O Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital publicou no BOE a Orde EDT/100/2022, mediante a que se establecen as actuacións que deben realizar os operadores prestadores de servizos de comunicacións electrónicas móbiles nas bandas de frecuencias do primeiro dividendo dixital e do segundo dividendo dixital para garantir que a posta en servizo das estacións emisoras en ditas bandas non afecte ás condicións existentes de recepción do servizo de televisión.

Segundo a citada Orde os operadores de telefonía móbil deberán analizar e, no seu caso, resolver as afectacións á recepción do sinal de Televisión Dixital Terrestre debidas ao acendido dunha estación base, comunicadas polos cidadáns nun prazo de seis meses desde dito acendido.

Por outra banda, establécese un prazo máximo para a resolución das afectacións comunicadas de 5 días hábiles, a contar desde a comunicación da afectación. Os operadores de comunicacións electrónicas móbiles deberán crear de forma conxunta un Centro de Atención ao Usuario e unha Oficina Técnica para os Concellos, a través dos que proporcionen información, recepcionen e xestionen as comunicacións de afectacións.

O custe de todas as actuacións necesarias para resolver as afectacións será gratuíto para os cidadáns xa que deberá ser asumido polos operadores.

Esta Orde deroga e ven a ser unha ampliación da Orde IET/329/2015, na que so se tiñan en conta as posibles afectacións debidas ao despregue realizado polos operadores de telefonía móbil na banda do primeiro dividendo dixital.

Para mais información:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2532

 

A CNMC informa positivamente o proxecto de Orde que rexerá as actuacións para evitar interferencias no servizo de televisión.

15/02/2022 – A Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC ) ven de aprobar o seu informe sobre o Proxecto de Orde que establece as actuacións a realizar polos operadores móbiles para garantir que a posta en servizo das estacións de telefonía móbil nas bandas de 800 e 700 MHZ, que comprenden as frecuencias liberadas durante o primeiro e segundo dividendo dixital, respectivamente, non afecten á recepción do servizo de televisión.

Este informe, en xeral, valora positivamente o proxecto de Orde e urxe á súa aprobación para poder iniciar o despregamento das redes de telefonía móbil 5G na banda de 700MHz, sen que isto afecte ao servizo de televisión que se emite en bandas adxacentes.

Por outra banda, a CNMC propón unha serie de modificacións, co fin de mellorar e ampliar a información accesible ao cidadán e reducir os prazos de resolucións das afectacións comunicadas.

Para mais información:

https://www.cnmc.es/expedientes/ipncnmc05321

 

A TDT e o 5G unen forzas para avanzar no futuro da televisión.

25/01/2022 – As empresas do sector das telecomunicacións xa están a traballar en posibles evolucións da TDT. O proxecto DVB, consorcio que promove os estándares de emisión da Televisión Dixital, e o 5G Media Action Group, chegaron a un acordo para traballar xuntos na emisión da televisión dixital a través do 5G.

Este acordo inclúe a creación dun grupo de traballo conxunto para abordar unha posible solución. O traballo de ambas organizacións basearase na actualización dos requisitos do estándar DVB-I, cuxo fin e permitir ver a TDT a través de internet desde o televisor, e a ampliación do estandar DVB-DASH,  para o seu uso co sinal 5G.

O 26 de xaneiro terá lugar a primeira reunión oficial do grupo de traballo, na que presentarán os requisitos técnicos que ambas partes consideran necesarios para aliñar ambos proxectos. O obxectivo é avanzar nas actividades relacionadas coa combinación dos sistemas 5G e as solucións DVB, algo que levará algún tempo, polo que aínda non hai ningunha data definida para o lanzamento dun novo estandar.

O Real Decreto 391/2019, de 21 de xuño, polo que se aproba o Plan Técnico Nacional da Televisión Dixital Terrestre (TDT),  establece que a banda de 470-694 MHz será utilizada para a prestación do servizo de televisión dixital terrestre, alo menos ata o ano 2030, polo que polo de agora non se vai a realizar unha nova reorganización do espectro radioeléctrico que facilite a distribución da TDT a través do 5G.

 

Para mais información:

www.dvd.org

O Remate das emisións da TDT en SD será a finais deste ano.

12/01/2022 – O Real Decreto 391/2019, polo que se aproba o Plan Técnico Nacional da Televisión Dixital Terrestre (TDT), aprobado polo Real Decreto 391/2019, de 21 de xuño, dispuxo unha limitación temporal á emisión das canles de televisión en definición estandar. Segundo este, a data límite para a emisión con esta resolución é o 1 de xaneiro de 2023.

Durante os últimos anos, as cadeas de televisión foron evolucionando as súas emisións cara a alta definición (HD). Actualmente, todas as cadeas xeneralistas emiten nesta resolución, simultaneamente coa definición estandar, pero aínda quedan algunhas cadeas que deberán realizar o cambio nos próximos meses.

As emisións en HD implican unha mellora na calidade da imaxe, recibíndose con maior nitidez e realismo. A resolución HD aumenta a calidade da imaxe entre catro e cinco veces respecto á da resolución estándar.

Para seguir vendo tódalas cadeas de televisión o vindeiro ano, deberá comprobar que o seu receptor de televisión está preparado para a recepción da TDT en alta definición, en concreto deberá contar coa cualificación HD. Se o seu televisor ten menos de dez anos, e dicir é posterior ao 2011,  xa debería contar con ditas especificacións e poderá seguir vendo a TDT en HD. Se o seu televisor é mais antigo, deberá verificar se nas especificacións conta cun codificador de vídeo H.264/MPEG-4 AVC, especificacións establecidas segundo o Real Decreto 691/2010, do 20 de maio, polo que se regulamenta a Televisión Dixital Terrestre de Alta Definición.

No caso de non dispor dun televisor HD, non sempre será preciso cambialo, xa que existen dispositivos no mercado para facer compatibles os televisores mais antigos coas emisións da TDT en formato HD, aínda que perdendo as vantaxes da resolución de  alta definición.

Para mais información pode consultar as páxinas web da TDT Galicia ou televisiondigital.es:

 

http://www.tdtgalicia.es/ntdt/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=131

https://televisiondigital.mineco.gob.es/

 

Posibles interferencias do sinal de telefonía 5G na TDT

01/11/2021 – O pasado mes de outubro, publicouse a resolución para o outorgamento das frecuencias do espectro radioeléctrico, para o despregamento, por parte dos operadores de comunicacións móbiles, de redes e servizos de telefonía móbil con tecnoloxía 5G en España, na banda de 700 MHz. Isto foi posible grazas á liberación durante os anos 2019 e 2020, das canles que estaba a utilizar o servizo de Televisión Dixital Terrestre (TDT) nesta banda. Este proceso rematou o 31 de outubro de 2020.

Durante o verán do 2021, o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, xunto cos operadores de telefonía móbil e os fabricantes de equipos, realizaron probas, para comprobar os problemas de compatibilidade entre a tecnoloxía móbil 5G e a TDT, así como as solucións para evitar posibles interferencias na recepción da TDT.

Estas probas piloto deron como resultado que os problemas que o sinal 5G pode causar na recepción da TDT son similares aos que xa se produciron coa emisión de telefonía móbil 4G, iso si, noutra banda de frecuencias, e a principal solución proposta foi a instalación de filtros á saída da antena de recepción, nas vivendas afectadas.

Unha vez adxudicadas as frecuencias liberadas, o Ministerio saca a información pública o  borrador da Orde pola que se establecerán as actuacións que deberán realizar os operadores do 5G, para garantir a cobertura existente da TDT. A solución principal proposta en dito borrador é tamén a instalación de filtros á saída de antena, nas vivendas afectadas.

O prazo para presentar aportacións a este borrador, remata o 22 de novembro de 2021.

Máis información en:

portal.mineco.gob.es

 

Publicación do procedemento e documentación para a solicitude de axudas a comunidades de propietarios polos gastos derivados da liberación do segundo Dividendo Dixital

20/09/2021 – O 18 de setembro de 2021, publicouse no BOE o extracto da resolución, de 13 de setembro, da dirección xeral da entidade pública empresarial Red.es, pola que se convocan subvencións en réxime de concesión directa destinadas a compensar os custes derivados da recepción ou acceso aos servizos de comunicación audiovisual  televisiva nas edificacións afectadas pola liberación da banda de frecuencias 694-790 MHz (Segundo Dividendo Dixital). Esta convocatoria foi publicada na Base de Datos Nacional de Subvencións, código 583399.

Na convocatoria ademais das condicións establecidas no Real Decreto 587/2021 e Real Decreto  392/2019, publícase o procedemento e a documentación precisa para a solicitude das axudas. 

Tal e como se indica, as comunidades de propietarios afectadas poderán solicitar ditas axudas online a través do servizo de Red.es, accesible en https://sede.red.gob.es, desde o día seguinte da publicación do extracto da convocatoria no BOE,  cumprimentando o formulario electrónico habilitado e aportando a documentación exixible. Na convocatoria lémbrase que, para poder obter a axuda, as actuacións subvencionables deben ter rematado antes do 31 de decembro do 2020 e ter sido realizadas por empresas instaladoras, tipos “A” ou “F”,  rexistradas no Rexistro de Instaladores de Telecomunicacións do Ministerio de asuntos Económicos e Transformación Dixital. 

O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de outubro de 2021. 

Os cidadáns poderán consultar as súas dúbidas na páxina web http://www.televisiondigital.es/ e nos teléfonos 901 201 004 y 910 889 879.