“Usamos cookies propias e de terceiros para fines estatísticos, análise de uso e medición da nosa páxina web. En ningún caso se utilizarán as cookies para recoller información de carácter persoal.”

Se continúa navegando consideramos que acepta o seu uso

Acepto

Compartir

O Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda dixital abre unha consulta pública sobre o segundo dividendo dixital

28/11/2017 - O Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital abre unha consulta pública co obxectivo de recabar propostas e información relevante para a planificación do chamado segundo dividendo dixital.

A decisión (UE) 2017/899 do Parlamento europeo e do consello de 17 de maio de 2017, sobre o uso da banda de frecuencias 470-790MHz na Unión, establece que, a mais tardar, o 30 de xuño de 2018, os Estados membros adoptarán e farán público o plano e calendario para levar a cabo a autorización do uso da banda de frecuencias de 700 MHz. Neste senso, o Ministerio abre unha consulta pública estruturada en 17 preguntas co fin de dispor das aportacións que poidan realizar as Administracións públicas, operadores e empresas de distintos sectores, asociacións de consumidores e usuarios e a sociedade no seu conxunto, sobre a liberación da banda de 700 MHz, coñecido como segundo dividendo dixital.

En liña cas directrices da Unión Europea, contémplase garantir a dispoñibilidade, como mínimo ata 2030, da banda de frecuencias de 470-694 MHz para a distribución de servizos de televisión dixital terrestre (TDT).

As contribucións que se queiran realizar pódense remitir ao Ministerio ata o 19 de febreiro de 2018.

Acceder á nota de prensa:

http://www.minetad.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2017/documents/171128%20np%20consulta%20p%C3%BAblica%20700%20mhz.pdf

O Consello de Ministros aproba a adxudicación de 6 licenzas de televisión en aberto de cobertura estatal

16/10/2015 - O Plan Técnico Nacional da TDT aprobado en setembro de 2014 contempla capacidade dispoñible para novas canles de TDT de cobertura estatal. En consecuencia, de acordo co previsto na Lei 7/2010, de 31 de marzo, Xeneral da Comunicación Audiovisual, o pasado mes de abril o Consello de Ministros aprobou o prego de bases do concurso das novas licenzas e procedeu á súa convocatoria.

Unha vez concluído o traballo de análise e avaliación das ofertas presentadas por parte da Mesa Técnica de Avaliación, o Consello de Ministros acordou a adxudicación de 6 licenzas de televisión, en réxime de emisión en aberto de cobertura estatal, proposta pola Mesa. Cada licenza permitirá explotar unha canle de televisión.

Así, por unha banda, adxudícanse tres licencias para a emisión dunha canle en alta definición a Real Madrid Club de Fútbol, Atresmedia Corporación Medios de Comunicación, S.A. e Mediaset España, S.A., respectivamente.

Doutra banda, adxudícanse tres licencias para a emisión unha canle en calidade estándar a 13 TV, S.A., Radio Blanca, S.A. e Central Broadcaster Media, S.L.U., respectivamente.

Acceder á nota de prensa:
http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2013/documents/npadjudicacioncanalestdt161015.pdf

O Consello de Ministros convoca concurso público para adxudicar 6 licenzas de TDT

17/04/2015 - O Consello de Ministros aproba as bases do concurso público para a adxudicación de 6 licenzas de televisión en aberto de cobertura estatal (3 en alta definición e 3 en calidade estándar) mediante un procedemento de concorrencia.

Os cidadáns poderán recibir os 6 novas canles sen necesidade de facer ningunha adaptación nos seus equipos e antenas.

O Consello de Ministros resolverá o concurso nun prazo máximo de 6 meses.


Fonte: Ministerio de Industria, Enerxía e Tuismo

Máis información:
http://www.minetur.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2015/Paginas/20150417-concurso-6licencias-TDT.aspx

 

Organización das canles da TDT nacionais e autonómicas a partir do 26 de outubro de 2014

22/10/14 - O 26 de Outubro, todos os cidadáns deberán volver a sintonizar o seu televisor utilizando a tecla menú do seu mando a distancia.

 Configuración final tras a reordenación de canles de televisión

 

Fonte:
http://www.televisiondigital.gob.es/Paginas/Index.aspx

O Goberno lanza un programa de axudas de ao redor de 19 millóns de euros para as Comunidades de Propietarios galegas

15/10/14 - 61.000 edificios galegos equipados con sistemas monocanales ou centrais programables deben empezar canto antes a adaptar as súas instalacións de antenas colectivas. En xeral utilizan estes sistemas edificios de tamaño medio ou grande.

O 55% dos galegos non se verán afectados pola adaptación das instalacións de antena colectiva dos edificios.

Ademais, o 26 de outubro todos os galegos terán que sintonizar os seus televisores a través do menú do seu mando, vivan ou non nun edificio con antena colectiva.

A cidadanía pode informarse en www.televisiondigital.es e nos teléfonos 901 20 10 04 e 954 30 77 96.

Máis información:
http://www.televisiondigital.es/DividendoDigital/SalaPrensa/Paginas/ayudas-comunidades-gallegas.aspx

O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo aproba un Plan de actuacións para a liberación do Dividendo Dixital e porá en marcha un Plan de axudas para a antenización de edificios.

O pasado 19 de setembro o consello de Ministros aprobaba o Real Decreto 805/2014 co novo plan técnico da TDT e no que se regulan determinados aspectos para a liberación do  dividendo dixital. Dita norma está en vigor desde o día 25 de setembro.
 
O mesmo día 19 aprobábase tamén nun Acordo de Consello de Ministros o Plan de Actuacións para a liberación do dividendo dixital, que está dispoñible en http://www.televisiondigital.es/Novedades/Paginas/plan-actuaciones-liberacion-dividendodigital.aspx  
 
Así mesmo o Goberno anunciou a posta en marcha dun programa de axudas para sufragar os custes da adaptación das antenas colectivas dos edificios afectados por este proceso. A normativa reguladora destas axudas será aprobada en datas próximas, non obstante elaborouse una guía para a obtención das axudas, co obxecto de que non se retarden as adaptacións das antenas colectivas. Esta guía pode obterse en http://www.televisiondigital.es/Novedades/Paginas/ayudasadaptacioninstalacionesantenacolectivatdt.aspx ou directamente a través de http://www.televisiondigital.es/DividendoDigital/SalaPrensa/Documents/ANEXOAYUDASM.pdf

Os importes de axuda máximos previstos en Galicia, en función do número de múltiples dixitais afectados  serán:
•    Coruña norte (4 múltiples dixitais): 450 €
•    Coruña sur (3 múltiples dixitais):     350 €
•    Lugo (3 múltiples dixitais):                350 €
•    Ourense (4 múltiples dixitais):         450 €
•    Pontevedra (3 múltiples dixitais):    350 €

Isto solo afecta aos edificios con antenas colectivas con amplificadores monocanles. No caso de que dispoñan de centrais  programables a axuda máxima será de 100 €.

De acordo ao previsto no xa citado Real Decreto 805/2014, o próximo día 26 de outubro producirase a reordenación de canles de televisión dentro dos múltiples dixitais, sendo aconsellable que todos os cidadáns resintonicen os seus aparatos de televisión co mando a distancia, co obxecto de continuar recibindo a oferta completa de canles. O Ministerio de Enerxía, Industria e Turismo prepara una campaña de comunicación que comezará nos próximos días para informar á cidadanía sobre este proceso.
 
Na Web www.televisiondigital.es pódese atopar máis información sobre o dividendo dixital.

RTVE informa sobre o proceso de liberación do Dividendo Dixital e reantenización da TDT

2709/14 - /RTVE informa a través dunha reportaxe sobre qué significa a liberación do Dividendo Dixital e porqué debemos adaptar as antenas colectivas.

http://www.rtve.es/drmn/embed/video/2780135

Convocatoria de subvencións a familias para a adquisición de equipamentos de TDT mediante recepción satelital en vivendas e edificacións situadas en zonas que hai que revitalizar do PDRS en Galicia

29/04/14 - A Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de Medios, en colaboración coa Administración Xeral do Estado, van destinar 206.340 euros no exercicio 2014 para subvencionar a adquisición de equipamentos para a recepción da TDT a través do satélite, para familias sen cobertura que vivan nas zonas a revitalizar do Programa de Desenvolvemento Rural Sostible en Galicia, pertencentes, fundamentalmente, aos concellos do interior de Lugo e de Ourense. A axuda será tramitada directamente a través dos instaladores autorizados que colaboran coa Xunta de Galicia 

O prazo para que os beneficiarios presenten as solicitudes (a través dos instaladores autorizados) comeza mañá e rematará o 30 de setembro de 2014.

Publicación da convocatoria das axudas no DOG

O servizo de TDT por satélite (Sat-TDT) permite disfrutar de xeito gratuíto das canles de TDT nas vivendas onde non chega o sinal terrestre ou o sinal non ten a calidade axeitada para a correcta recepción. Serán subvencionables as novas instalacións do servizo de TDT a través de satélite, podéndose solicitar como máximo un equipamento por usuario e vivenda. Ademais, co fin de non discriminar ás familias que xa teñan instalado pola súa conta un equipo para a recepción deste servizo, estas poderán solicitar subvención para un segundo receptor na súa vivenda. Non poderan solicitar a subvención nesta convocatoria as familias ás que se lle concedeu a axuda na convocatoria de 2013.

A Xunta prevé prorrogar este plan ata o ano 2015, o que suporá un investimento total en todo o período de algo máis de 400.000 euros e beneficiará arredor de 1.400 familias de 78 concellos do interior de Lugo e de Ourense.

Acceda á nota de prensa

MapaPDRS

 

Retegal informa de cortes de emisión no múltiple autonómico por traballos programados no centro de Xiabre

18/12/13 - Segundo información trasladada pola empresa Retegal, o vindeiro venres 27 de Decembro producirase un corte na emisión do múltiple autonómico (TVG, G2 e V Televisión) no seu centro emisor do sinal de TDT de Catoira instalado no monte Xiabre no concello de Catoira.

O corte da emisión producirase entre as 11:00 e as 11:30 da mañá e afectará a unhas 75.000 persoas principalmente dos concellos de Caldas de Reis, Cambados, Catoira, Rianxo, Valga, Vilanova de Arousa e Vilagarcía de Arousa,